Dijifabrik logosu.

Nöropazarlama Nedir, Nasıl Çalışır?

Nöropazarlama Nedir, Nasıl Çalışır?

Nöropazarlama teknikleri, günümüzde öne çıkan sanal pazarlama yöntemlerinden birisidir. Özellikle müşterilere ait bilgilerin doğru şekilde alınması ve pazarlamada faydalı olması amacıyla kullanılmasını içerir. Nöropazarlamanın ne olduğu ve nasıl çalıştığına dair bilgi sunduğumuz yazımıza başlıyoruz.

Nöropazarlama Nedir?

Bu pazarlama yöntemi temel olarak müşterilere ait tercih, karar ve motivasyon gibi tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olmaya yarayacak fizyolojik ve sinirsel sinyallerin ölçülmesidir. Özellikle nöron etkinliği ölçen beyin taraması sayesinde göz hareketlerinin takibini ve fizyolojik olarak incelenmesini içerir.İnsan beyninin incelenmesi ve insanların satın almaya yönelik algılarından yola çıkarak strateji geliştirilmesi nöropazarlamanın hedefidir. Nöropazarlama örnekleri üzerinden hareket edildiğinde tüm süreçlerin bu amaçlara hizmet ettiği görülebilir. Nöropazarlama aracılığıyla tüketicinin davranışlarının anlaşılması, ayrıca psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilmesi söz konusu olur.

Nöropazarlama Nasıl Çalışır?

Her insanın bilinç yapısı, eylemleri, duygu ve düşüncelerinin oluşumu nöron etkinliklerine bağlı olarak gerçekleşir. Bu nedenle tüketici olarak görülen bireyin davranışlarının anlaşılması ve karar verme aşamalarının belirlenerek mevcut stratejilerin geliştirilmesi hedeflenir.Nöropazarlamanın çalışma yöntemi esasen bu sonuçlara dayanır ve çeşitli araştırmalar neticesinde tüketicilerin kararları anlaşılmaya çalışılır. EEG ve fonksiyonel MR gibi görüntüleme teknikleri adıyla nöropazarlamaya hizmet eden ve beyin etkinliklerini izleyen iki yöntem öne çıkar.

Nöropazarlama Ne İş Yapar?

Nöropazarlama pek çok açıdan bu yöntemi uygulayan markanın tüketicinin eğilimlerini anlamasını ve buna yönelik satış yapmasını amaçlayan yöntemleri içerir. Markalar nöropazarlama uygulaması ile hedef kitlesinin beyin fonksiyonlarını ve tüketim anlayışını tespit ederek satış başarısını arttırmayı hedefler.Nöropazarlama markanın daha az masraf ile hedef kitlesini doğru şekilde belirlenmesini amaçlar. Müşteriye ait karar verme modelinin tespit edilmesi ile satışların arttırılması nöropazarlamaya başvurulan nedenlerin başında gelir. Ayrıca müşterilerin doğal bilinç durumları incelendiği için güvenilir verilerin elde edildiği düşünülmektedir.‘Nöropazarlama nedir?’ sorusunu cevaplarken yukarıdaki unsurları bir arada değerlendirmek gerekir. Tüketiciye ait anlık tepkilerin ortaya çıkarılmasına yarayan bu yöntem, satış odaklı markaların zorlandığı bazı konularda bilgi almasına yardımcı olabilir.

Nöropazarlama Örnekleri Nelerdir?

Nöropazarlama örnekleri, aslında temel olarak belli başlı bazı tekniklere dayanır. Bu teknikler aracılığıyla ortaya konan her bir pazarlama yöntemi örnekleri meydana getirir. Nöropazarlama örnekleri içinde bilindik bazı markaları görmek mümkündür.PayPal, Hyundai ve Cheetos gibi markalar nöropazarlama tekniklerini kullanan bazı örnekler olarak öne çıkar. Hedef kitlenin dikkatini çekme amacıyla farklı tekniklerin kullanımı söz konusudur. Örnekler üzerinden görüldüğü gibi nöro pazarlamanın farklı sahalarda kullanımı söz konusudur. Özellikle nöropazarlama konusunda birden çok analiz sürecinin işin içine girdiği ve profesyonel bir yöntemin izlendiği ifade edilebilir. Nöropazarlama teknikleri bu nedenle uzman kişiler tarafından takip edilir.